Počet záznamů: 1

Kroniky českých měst z předbělohorského období. Úvod do studia městského kronikářství v Čechách v letech 1526-1620

 1. 1.
  0355668 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Tošnerová, Marie
  Kroniky českých měst z předbělohorského období. Úvod do studia městského kronikářství v Čechách v letech 1526-1620.
  [The chronicle books of the Bohemian towns in the Age before Bílá Hora. The introduction to the study of the town chronicleship in Bohemia in 1526-1620.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. 295 s. Studie o rukopisech. Monographia, 15. ISBN 978-80-86495-67-5
  Grant CEP: GA ČR GA404/07/1052
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Bohemia * Early Modern Period * chronicles
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Publikace se zabývá vznikem a vývojem kronikářství v českých městech v období 1526-1620. Její součástí je komentovaný soupis kronik českých měst.

  The publication deals with origin and development of chronicle books in Bohemian towns spanning the years 1526 to 1620. The essential part of the book is an annotated register of town chronicles in Bohemia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194383