Počet záznamů: 1

Jaroslav ze Šternberka před bitvou s Tatary

 1. 1.
  0355542 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Mádl, Martin
  Jaroslav ze Šternberka před bitvou s Tatary.
  [Jaroslaus of Sterberg before the battle with Tartars.]
  Olomoucké baroko. Výtvarná kultura, 1620-1780. 2. Katalog. Olomouc: Muzeum umění, 2010 - (Jakubec, O.; Perůtka, M.), s. 275-277. ISBN 978-80-87149-39-3
  Grant CEP: GA ČR GA408/08/0745
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: architecture * ceiling painting * baroque art
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Katalogové heslo je věnované malířské výzdobě kaple Božího těla v bývalém jezuitském konviktu v Olomouci, resp. olejovému ricordu, které tuto výzdobu zachycuje. Pozornost je věnována autorství a ikonografii malby, adaptující legendární příběh ze španělského města Daroca pro moravské prostředí.

  The catalogue entry deals with the painterly decoration of the Holy Body Chapel in the Jesuit Convict in Olomouc, respectively with the oil ricordo, representing the above mentioned decoration. Special attention was paid to the authorship and iconography of the painting, adapting the legend of the Spanish Town Daroca for the local Moravian milieu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194289