Počet záznamů: 1

Práce a péče v reprodukčních plánech bezdětných třicátníků a třicátnic

 1. 1.
  0355529 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hašková, Hana
  Práce a péče v reprodukčních plánech bezdětných třicátníků a třicátnic.
  [Work and Care in Reproductive Plans of Childless Men and Women in Their Thirties.]
  Demografie. Roč. 52, č. 1 (2010), s. 59-68 ISSN 0011-8265
  Grant CEP: GA MPS 1J034/05-DP2; GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: reproductive plans * work * care
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Jaké faktory mají vliv na rozhodování bezdětných třicátníků a třicátnic o tom, zda se stát rodičem? Využívání nových příležitostí a změna ideálního věku pro zahájení rodičovství legitimizuje prodlužování období bezdětnosti, ale odložení založení rodiny vede k tomu, že se rodičovství stává stále více zvažovaným vzhledem k dalším okolnostem života. Důraz na pracovní situaci a volnočasové aktivity je tím, co odlišuje úvahy o zahájení rodičovství bezdětných od stejně starých rodičů.

  What factors influence fertility plans of young childless men and women? Opportunities to engage in other activities than parenting and the change of ideal age for entering parenthood legitimate postponement of childbearing. Postponement of childbearing becomes a factor promoting childbearing being considered in relation to other aspects of one’s life though.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194277