Počet záznamů: 1

Jak je ve větě člověk

 1. 1.
  0355515 - UCL-M 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Škvorecký, J. - Zábrana, J. - Přibáň, Michal (ed.) - Přibáňová, Alena (ed.)
  Jak je ve větě člověk.
  [How a Man Is Hidden in a Sentence.]
  Praha: Books and Cards, 2010. 285 s. Spisy Josefa Škvoreckého, 39. ISBN 978-80-904186-8-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * correspondence * Škvorecký, Josef * Zábrana, Jan
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Edice obsahuje veškerou dochovanou korespondenci básníka a překladatele Jana Zábrany a exilového spisovatele Josefa Škvoreckého, vedenou od raných 60. let až do Zábranovy smrti. Jde o významný biografický pramen, který dokládá průběh utajované tvůrčí spolupráce obou autorů a který zahrnuje naléhavé autentické svědectví o počátcích normalizace v literárním životě Československa po roce 1968.

  The edition presents all letters saved from the correspondence led by Jan Zábrana, a poet and translator, and Josef Škvorecký, a writer and exile publisher, from the early sixties till Zábrana's death. These letters are a fundamental biographical source giving evidence of the secret creative cooperation of the authors as well as poignant authentic testimony to the atmosphere in the literary life in Czechoslovakia after 1968.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194266