Počet záznamů: 1

Mechanismy vzniku zkřehnutí a vliv žíhání na křehkolomové vlastnosti oceli Eurofer´97

 1. 1.
  0355498 - UFM-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Stratil, Luděk - Hadraba, Hynek - Dlouhý, Ivo
  Mechanismy vzniku zkřehnutí a vliv žíhání na křehkolomové vlastnosti oceli Eurofer´97.
  [Mechanisms of the embrittelement and the effect of ageing on the brittle-fracture properties of the Eurofer ´97 steel.]
  23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí. Čerčany: Asociace pro tepelné zpracování kovů, ECOSOND s.r.o, 2010 - (Stolař, P.), s. 38-44. ISBN 978-80-904462-3-6.
  [23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí. Jihlava (CZ), 23.11.2010-25.11.2010]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP107/10/0361; GA ČR GA106/08/1397
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Eurofer´97 * embrittlement * long-term ageing * impact properties * carbide coarsening
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  Zkřehnutí kovových slitin je známý jev popisovaný jako ztráta houževnatosti. Tento jev je obvykle způsoben segregací povrchově aktivních prvků na hranice zrn nebo fázová rozhraní. Segregace a precipitační procesy jsou způsobeny nevhodným chemickým složením slitiny nebo nevhodným tepelným zpracováním. Slitiny kovového základu, zvláště legované chromem jsou velice náchylné ke zkřehnutí. V příspěvku jsou stručně diskutovány nejčastější mechanismy zkřehnutí této skupiny slitin.Ocel Eurofer´97 legovaná chromem a wolframem je pokročilá ocel vyvinutá pro aplikace v jaderném průmyslu.Náchylnost ke křehnutí uvedené oceli byla studována dlouhodobým teplotním žíháním. Detailní mikrostrukturní analýzy byly provedeny nežíhaném a žíhaném stavu, lomové chování bylo hodnoceno prostřednictvím Charpyho zkoušky. Dlouhodobé žíhání způsobilo jemné mikrostrukturní změny oceli zahrnující hrubnutí karbidů a subzrn a mírný posun křivky nárazové práce k vyšším teplotám.

  The embrittlement of metal alloys is known phenomenon described as a loss of toughness. This effect is usually caused by segregation of the undesirable traps elements on the grain boundaries or unsuitable precipitation. The iron-based alloys, especially alloyed by chromium, are very susceptible to the embrittlement. The most common mechanisms of the embrittlement of these steels are briefly described in this contribution. The Eurofer´97 is a advanced steel developed for application in nuclear industry mainly alloyed by chromium and tungsten. The susceptibility to the embrittlement of the steel was studied by long-term isothermal ageing. Detailed microstructure studies were carried out in as received and aged state, the fracture behaviour was assessed by instrumented impact tester. The applied ageing caused slight microstructure changes including carbide and subgrain coarsening and slight shift of the impact transition curve.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194252