Počet záznamů: 1

Kant a filosofující dějiny filosofie

 1. 1.
  0355443 - FLU-F 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Chotaš, Jiří
  Kant a filosofující dějiny filosofie.
  [Kant and 'a philosophizing History of Philosophy'.]
  Dejiny filozofie ako filozofický problém. Košice: Filosofická fakulta UPJŠ, 2010 - (Leško, V.; Tholt, P.), s. 153-165. ISBN 978-80-7097-860-3
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/09/1847
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: history * dialectic * Immanuel Kant
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Autor ukazuje, že Kant formuloval svou vlastní metodologii dějin filosofie, která však není bezproblémová. Kant rozlišuje racionální a čistě historické dějiny filosofie. Racionální dějiny filosofie obsahují ideu a schéma dějin filosofie, zatímco historické dějiny filosofie pojednávají o historických a empirických událostech. Ve shodě s touto úvahou usiluje Kant o to založit dějiny filosofie a priori, a sice z přirozenosti lidského rozumu. Zároveň však tvrdí, že tyto dějiny se musí zrcadlit ve skutečných historických událostech. Jeho snaha být práv oběma těmto aspektům jej vede k závěru, že dějiny filosofie a priori nejsou možné, protože historický materiál musí být respektován. Dále autor argumentuje, že i když Kantovo pojetí dějin filosofie je teleologické, jeho pojetí pokroku není lineární.

  The author argues that Kant develops his own methodology for history of philosophy which in turn creates its own problems. Kant's conception differentiates rational and merely historical historiography of philosophy, the former developing the idea and the schema of the history of philosophy, the latter dealing with historical and empirical events. In line with this Kant seeks to establish a history of philosophy a priori, from the nature of human reason, while simultaneously arguing that it must be mirrored in actual historical events. His concern to do justice to both these moments leads Kant to the conclusion that history of philosophy a priori is impossible, since the historical manifold must be respected. The author further argues that though working with a teleological conception of history of philosophy, Kant's view regarding its progress is not linear.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194211