Počet záznamů: 1

Problematika žen a placená práce v ženských časopisech na přelomu 19. a 20. století

 1. 1.
  0355390 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Neudorflová, Marie L.
  Problematika žen a placená práce v ženských časopisech na přelomu 19. a 20. století.
  [Women and Paid Labour as Reflected in Czech Women´s Periodicals at the Turn of the 19th and the 20th Century.]
  Historická demografie. Roč. 34, č. 1 (2010), s. 2-13 ISSN 0323-0937.
  [Ženy a placená práce v historickém kontextu (od 17. do 20. století). Praha, 11.11.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: employed women * women's periodicals * history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie zkoumá, jak bylo na přelomu 19. a 20. století reflektováno postavení zaměstnaných žen v českých ženských časopisech. Výzkum je založen na třech časopisech vydávaných pro ženy ze středních vrstev (Ženské listy, Ženský svět, Ženský obzor) a jednom časopise určeném pro ženy z dělnické třídy (Ženský list).

  This paper investigates the situation of employed women as it is reflected in Czech women's periodicals at the break of the 19th and the 20th century. Research is based on three periodicals published for the middle class women, Ženské listy, Ženský svět, Ženský obzor, and one, Ženský list, published for the working class women.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006298