Počet záznamů: 1

Transcendence u Jana Patočky a problém oběti

 1. 1.
  0355344 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Ritter, Martin
  Transcendence u Jana Patočky a problém oběti.
  [The Concept of Transcendence in J. Patočka and the Problem of Sacrifice.]
  Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace. Praha: Togga, 2010 - (Arnason, J.; Benyovsky, L.; Skovajsa, M.), s. 201-215. ISBN 978-80-87258-44-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: transcendence * sacrifice * Patočka
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek je věnován pojmu "transcendence" v myšlení Jana Patočky. Věnuje se mj. Patočkově polemice s představou božství jakožto něčeho, oč se může člověk opřít, a sleduje Patočkovu snahu myslet lidský přesah na základě lidské konečnosti. Závěr textu je polemikou s Patočkovým přílišným zdůrazněním "zásvětních" momentů lidského (sebe)obětování v závěru jeho myslitelské cesty.

  The text analyzes concept of "transcendence" in the thought of J. Patočka. It analyzes Patočka's polemic against the notion of deity as transcendental support for man and pursues Patočka's effort to think the transcendence of a man on the basis of human finitude.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194136