Počet záznamů: 1

Domov a dálava. Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení - druhé rozšířené vydání

 1. 1.
  0355271 - FLU-F 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kohák, Erazim
  Domov a dálava. Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení - druhé rozšířené vydání.
  [Home and Horizon. Cultural Identity and Global Humanity in the Czech Philosophy - the second enlarged edition.]
  Praha: Filosofia, 2010. 424 s. ISBN 978-80-7007-340-7
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06013
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Czech cultural identity * Czech history
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Kniha shrnuje autorovo celoživotní promýšlení české kulturní totožnosti. Formuluje dvě základní otázky: Co znamená být Čech? a Jaký má tato otázka smysl? Kniha sleduje vývoj českého myšlení od obrození po dnešek na pozadí českých dějin. Zvláštní pozornost věnuje T. G. Masarykovi, Emanuelovi Rádlovi, Janu Patočkovi a Karlu Kosíkovi. Rozšířené a dopracované vydání.

  The book synthesizes author's lifelong analyses of the Czech cultural identity. It formulates two basic questions: What does it mean to be a Czech? and What is the meaning of this question? The book describes a development of the Czech thinking from the renascence in the 19th century till today in the framework of the Czech history. It concentrates on T. G. Masaryk, Emanuel Rádl, Jan Patočka and Karel Kosík. The enlarged edition of the book.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194082