Počet záznamů: 1

Stálé prezentace výsledků archeologických výzkumů v Žatci

 1. 1.
  0355227 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čech, Petr
  Stálé prezentace výsledků archeologických výzkumů v Žatci.
  [Permanent presentation of outcomes of archaeological investigations in Žatec town.]
  Zprávy památkové péče. Roč. 70, č. 3 (2010), s. 198-200,232,234 ISSN 1210-5538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: church architecture * floor plans in pavement * in situ
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Půdorysy tří sakrálních staveb, kostela sv. Víta, kostela neznámého patrocinia a kostela sv. Petra a Pavla ze zaniklého minoritského kláštera, byly vyznačeny v dlažbě na místě nálezu, u dvou z nich byly zřízeny informační tabule v češtině, němčině a angličtině. Hrnčířská pec ze 14. století byla nalezena a zachována v interiéru etnografického chmelařského muzea.

  The floor plans of the three sacral buildings, St. Vitus Church, the church of unknown patrocinium and the Church of St. Peter and Paul from perished Minorite cloister, were marked in the pavement on the site, and two of them received information boards written in Czech, German and English. The pottery kiln from the 14th century was found and preserved in interior of ethnographic hop museum.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194046