Počet záznamů: 1

Bronzové a železné náramky, nápažníky a nánožníky lužické kultury v českém Slezsku

 1. 1.
  0355216 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Juchelka, Jiří
  Bronzové a železné náramky, nápažníky a nánožníky lužické kultury v českém Slezsku.
  [Bronze and iron wristlets, armlets and legnets of the Lusitian culture from Czech Silesia.]
  Přehled výzkumů. Roč. 2010, č. 51 (2010), s. 109-118 ISSN 1211-7250
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Bronze and iron wristlets * armlets * legnets * Lusitian Culture * Czech Silesia * Bronze age * Iron age
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Předložená práce zpracovává všechny doposud známé bronzové a železné náramky, nápažníky a nánožníky nalezené na území českého Slezska, které pocházejí z období lužické kultury chronologicky odpovídající závěru doby bronzové a počátku doby železné.

  This work presents all known bronze and iron bracelets, armlets and leglets discovered in Czech Silesia and originating from the Lusatian culture, which chronologically corresponds to the end of the Bronze Age and beginning of the Iron Age.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194038