Počet záznamů: 1

Vybrané lexikální jevy češtiny doby baroka

 1. 1.
  0355093 - UJC-A 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Martínek, František
  Vybrané lexikální jevy češtiny doby baroka.
  [Selected Lexical Phenomena of the Baroque Czech Language.]
  Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: ARSCI, 2010 - (Janečková, M.; Alexová, J.; Pospíšilová, V.), s. 118-134. ISBN 978-80-7420-008-3
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS900610505; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: historical lexicology * baroque * homonymy * polysemy * loan word
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek popisuje vybrané aspekty zkoumání slovní zásoby barokní češtiny, např. polysémii a homonymii u přejatých lexikálních jednotek.

  The paper focuses on selected aspects of the Baroque Czech lexicon, e. g. the polysemy and homonymy of loan words.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193938