Počet záznamů: 1

Několik poznámek k výskytu a užití příslovečných spřežek v češtině doby střední

 1. 1.
  0355092 - UJC-A 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vajdlová, Miloslava
  Několik poznámek k výskytu a užití příslovečných spřežek v češtině doby střední.
  [Several notes on the occurrence and usage of adverbial compounds in Middle Czech.]
  Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: ARSCI, 2010 - (Janečková, M.; Alexová, J.; Pospíšilová, V.), s. 135-144. ISBN 978-80-7420-008-3
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS900610505; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: compound Middle Czech adverbial
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek věnovaný vývoji a typologii středněčeských příslovečných spřežek (s přihlédnutím k předcházejícímu stavu staročeskému).

  A contribution dealing with development and typology of Middle Czech adverbial compounds (taking account of the previous Old Czech situation).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193937