Počet záznamů: 1

Nález hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina) na severní Moravě (Česká republika)

 1. 1.
  0354996 - BC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vicherek, P. - Spitzer, Lukáš - Beneš, Jiří
  Nález hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina) na severní Moravě (Česká republika).
  [Record of the False Heath Fritillary (Melitaea diamina) in Northern Moravia (Czech Republic).]
  Acta Musei Beskydensis. Roč. 2, - (2010), s. 197-198 ISSN 1803-960X
  Grant CEP: GA MŠk LC06073; GA ČR GAP505/10/2167
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: faunistics * Melitaea diamina * Lepidoptera
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie

  Jedná se o potvrzení výskytu M. diamina v rámci celé Moravy po hruba 40-ti letech. Druh byl cíleně hledán v letech 2008-2010 na obdobných biotopech v celé CHKO Beskydy a také opakovaně v okolí svého výskytu, a to s negativním výsledkem (Spitzer & Beneš, 2008; Spitzer, 2009).

  This paper reports the first record of the Melitaea diamina butterfly from the territory of northern Moravia (Czech Republic) after 40 years. A small and isolated population has apparently survived on boggy meadows in a valley of Moravskoslezské Beskydy Mts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193863