Počet záznamů: 1

Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie

 1. 1.
  0354935 - BC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Lukešová, Alena - Kociánová, M. - Váňa, J. - Štursová, H. - Elster, Josef - Harčarik, J. - Halda, J. - Kocourková, J. - Jankovská, Vlasta
  Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie.
  [Mud boils of the Giant Mts and Abisko Mts tundra - preliminary comparative study.]
  Opera Corcontica. Roč. 47, - (2010), s. 55-82 ISSN 0139-925X
  Grant CEP: GA MŠk ME 934
  Grant ostatní:Švédská akademie věd(SE) FP6 50600
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521; CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: algae * cyanobacteria * frost boil soils
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Mrazem vyvařované půdy představují samostatný tundrový ekosystém strukturních půd ovlivněný permafrostem. Naše pozorování z pohoří Abisko a Krkonoš potvrzují vyvařování i v Krkonoších, tj. mimo zónu permafrostu. Na vytlačování kašovité hmoty na povrch půdy mají v Krkonoších větší vliv procesy hydrodynamické než mrazové. Vyvařování bylo na rozdíl od pohoří Abisko, kde je běžným jevem, zjištěno na velmi omezené ploše (řádově cm2), pouze ve středových částech několika fosilních tříděných polygonů, netříděných kruhů a na půdních lysinách. Předložená práce je prvním orientačním zhodnocením kolonizace vyvařovaných půd živými organismy na území pohoří Abiska a Krkonoš. Na 4 lokalitách v Abisko Mts (Slattatjakka Mt., u jezera Njulla, "heaths" v blízkosti Abisko Tourist Station, Stordalen) a 3 lokalitách v Krkonoších (alpinské polohy Luční hory, plató nad Sněžnými jámami, Vysoké Kolo) bylo studováno druhové složení organismů, biomasa řas, půdní fyzikální a chemické charakteristiky.

  Frost boil soils represent an individual patterned grounds tundra-ecosystem, affected by permafrost. Our comparative study between Abisko Mts and the Giant Mts confirm "boiling" also in the Giant Mts, i.e. out of permafrost zone. Expulsion of molisol towards the soil surface is more affected by hydrodynamic processes than by freezing ones. "Boiling process" was, contrary to the Abisko Mts, where it represents an ordinary phenomenon, detected on a very cramped area (in order of cm2), entirely in the central parts of several fossil sorted polygons, nonsorted circles and in soil scars. Our study is the first ever published evaluation of living organisms colonizing frost-boiled soils both in Abisko and the Giant Mts. Species composition of organisms, algal biomass and basic soil physical and chemical parameters were analyzed at 4 localities in Abisko area and at 3 localities in the Giant Mts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193826