Počet záznamů: 1

Germánské osídlení na katastru obce Pasohlávky (Jihomoravský kraj) z hlediska nálezů keramiky typu terra sigillata

 1. 1.
  0354892 - ARUB-Q 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Klanicová, Soňa
  Germánské osídlení na katastru obce Pasohlávky (Jihomoravský kraj) z hlediska nálezů keramiky typu terra sigillata.
  [Germanic settlements in the municipal cadastre of Pasohlávky (south Moravia) in the light of pottery finds of Samian ware.]
  Acheológia barbarov. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2010 - (Beljak, J.; Březinová, G.; Varsik, V.), s. 603-613. ISBN 978-80-89315-24-6.
  [Protohistorická konference /5./. Nitra (SK), 21.09.2009-25.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/1054
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Roman period * Germanic settlement * Samian ware
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek shrnuje výsledky analýzy nálezů keramiky typu terra sigillaty nalezené v katastru obce Pasohlávky, které umožňují dobře rekonstruovat vývoj germánského osídlení ve zdejší oblasti bezprostředně ovlivňované přítomností římského vojska na vrchu Hradisko u Mušova.

  The article sums up the results of analyses of Samian ware ceramic finds discovered in the municipal cadastre of Pasohlávky (south Moravia). They enable a good reconstruction of the development of Germanic occupation in this area that was immediately influenced by the presence of Roman military troops on the hill Hradisko near Mušov.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193797