Počet záznamů: 1

Recyklace autosedadel: Vliv druhové skladby odpadní měkké polyurethanové pěny

 1. 1.
  0354840 - UMCH-V 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Beneš, Hynek - Rösner, J.
  Recyklace autosedadel: Vliv druhové skladby odpadní měkké polyurethanové pěny.
  [Recycling of car seats: Influence of waste flexible polyurethane foam variability.]
  Waste Forum. -, č. 2 (2010), s. 117-125 ISSN 1804-0195
  Grant CEP: GA MPO 2A-2TP1/135
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: waste polyurethane * recycling * glycolysis
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_2_2010.pdf http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_2_2010.pdf

  Příspěvek se zabývá vlivem druhové skladby odpadní měkké polyurethanové pěny získané z autosedadel autovraků na chemickou recyklaci tohoto odpadu. Odpadní polyurethanové pěny jsou glykolyticky rozkládány na produkty, směsi recyklovaných polyolů. Bylo zjištěno, že různorodost polyuretanové odpadu ani přítomné nečistoty nemají výrazný vliv na celkový reakční čas. Recyklační technologii lze použít pro různé druhy odpadů z polyuretanové pěny. Získané produkty, recyklované polyoly, jsou použitelné při výrobě nových tvrdých PUR pěn, koncipované jako tepelně-izolační materiály, až do obsahu 36%hm. celkového množství použitého polyolu.. Přídavek recyklovaných polyolů do polyurethanové receptury neovlivňuje výrazně procesní parametry vypěňování a výsledné tepelně-izolační vlastnosti polyurethanových pěn s recykláty jsou stejné jako v případě pěny bez recyklovaných polyolů

  The contribution is focused on an influence of waste flexible polyurethane foam variability on a chemical recycling of polyurethane scrap from end-of-life vehicles (wreck cars). The waste polyurethane foams are decomposed via glycolysis to products, mixtures of recycled polyols. It was found that variability of polyurethane waste and contaminants do not influence significantly total reaction time. Therefore, the recycling technology can be applied for various types of waste polyurethane foams. The obtained products, the recycled polyols, are suitable for manufacture of new rigid polyurethane foams, which are designed as thermo-insulating materials, up to recycled polyol content of 36wt%. The recycled polyol addition into the polyurethane formulation does not influence significantly foaming processing parameters and the final thermo-insulating properties of the prepared polyurethane foams are the same as in the case of the virgin foam without the recycled polyols.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193753