Počet záznamů: 1

Restaurování archeologických keramických nádob z polykulturního pohřebního areálu Vliněves 1999-2007

 1. 1.
  0354811 - ARU-G 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Svobodová, Ljuba
  Restaurování archeologických keramických nádob z polykulturního pohřebního areálu Vliněves 1999-2007.
  [The restoration of the archaeological ceramics from polyculture funeral locality Vliněves 1999-2007.]
  Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů, Uherské Hradiště 2010. Brno: Technické muzeum v Brně, 2010, s. 47-54. ISBN 978-80-86413-72-3. ISSN 1801-1179.
  [Konference konzervátorů-restaurátorů. Uherské Hradiště (CZ), 07.09.2010-09.09.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: archaeological ceramics * restoration * Vliněves
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Tato práce prezentuje základní přístup k ošetřování archeologické keramiky. Zmiňuje se zde základní metodika konzervování a restaurování keramiky od čištění, vyhledávání, lepení, doplňování ztrát, mechanických a barvících retuší, konzervace, až po vypracování restaurátorských zpráv, jejichž obsahem je také přehled použitých pomocných materiálů, kompletní fotografická dokumentace a návrh optimálního klimatického režimu a kontroly stavu ošetřených keramických předmětů v depozitářích. Postupy jsou demonstrovány na keramickém materiálu, pocházejícím ze záchranného výzkumu VLINĚVES 1999-2007, okr. Mělník.

  This paper presents the basic approach to the archaeological ceramics treatment. Described are the basic methods of ceramics conservation and restoration, like cleaning, joints searching, assembly and fixation, missing parts replacements, corrections of the shape and colour of the replacements, conservation, all recorded in the restoration report, which includes also the list of used materials, full photo documentation and the recommended climate control and regular inspections of the restored ceramics in the deposit storage. Practical demonstration on the ceramics, excavated on the site VLINĚVES (region Mělník) in the years 1999-2007.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193728