Počet záznamů: 1

Spřežkové výrazy typu zvíci

 1. 1.
  0354787 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Černá, Alena M.
  Spřežkové výrazy typu zvíci.
  [Compound Words of the Type “zvíci“.]
  Korpus - gramatika - axiologie. Roč. 1, č. 1 (2010), s. 9-15 ISSN 1804-137X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP406/10/1140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Czech language * language change * lexeme
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek pojednává o českém lexému „zvíci“, který je poměrně často užíván v současné češtině. Tento typ spřežek byl vytvořen ve 14. století; složenina je vytvořena z předložky/prefixu „vz-„ a substantiva „viecě“. Článek se zabývá formálními a sémantickým změnami a užíváním lexému „zvíci“ (a podobných výrazů) od středověku podnes.

  The article deals with the Czech lexeme „zvíci“, which is quite frequently used in contemporary Czech. This type of compound was formed in the 14th century; the compound consists of the erstwhile preposition/prefix „vz-„ and the noun „viecě“. The article discusses the formal and semantic changes and the usage of the lexeme zvíci (and similar words) from the Middle Ages so far.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193706