Počet záznamů: 1

Adjektiva utvořená t-ovými příponami v pomístních jménech v Čechách

 1. 1.
  0354775 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štěpán, Pavel
  Adjektiva utvořená t-ovými příponami v pomístních jménech v Čechách.
  [Adjectives Formed by T-Suffixes in Bohemian Minor Place-Names.]
  Acta onomastica. Roč. 50, č. 1 (2009), s. 176-188 ISSN 1211-4413
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET101120503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: adjectives * minor place-names * suffixation * word-formation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek podává analýzu adjektiv utvořených sufixy -atý, -natý, -ovatý, -itý a -ovitý vyskytujících se v pomístních jménech v Čechách. Zkoumaná adjektiva jsou klasifikována do několika sémantických skupin, v jejichž rámci jsou analyzována adjektiva utvořená jednotlivými sufixy. Na několika mapách je znázorněno územní rozšíření pomístních jmen obsahujících daná adjektiva.

  The article provides an analysis of adjectives formed by the suffixes -atý, -natý, -ovatý, -itý, and -ovitý occurring in the minor place-names in Bohemia. The adjectives are divided into several semantic groups, in each of which the adjectives formed by the individual suffixes are dealt with. The geographical distribution of the minor place-names including the analysed adjectives is illustrated by several maps.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193697