Počet záznamů: 1

Úvod k Útržkům přeživších

 1. 1.
  0354766 - USD-C 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hermann, Tomáš - Cílek, Václav
  Úvod k Útržkům přeživších.
  [Introduction to the Fragments of survivors.]
  Jan Evangelista Purkyně - Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce & O duši Země a romantické vědě. Praha: Academia, 2010 - (Hermann, T.; Cílek, V.), s. 95-100. ISBN 978-80-200-1794-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520; CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: J. E. Purkinje * romantic science * history of ideas
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Úvod editorů k souboru interpretačních statí historiků, filosofů a přírodovědců, připojeného ke komentovanému překladu klasického díla J. E. Purkyně "Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce".

  Introduction by editors – Tomáš Hermann and Václav Cílek – to the collection of interpretative contributions by historians, philosophers an scientists, connected to annotated translation from German into Czech of the classical writing by J. E. Purkinje "Fragments from the Diary of Perished Naturalist".
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193689