Počet záznamů: 1

Torzo a komplexita v romantické vědě Purkyně a Palackého. Útržky a krásověda

 1. 1.
  0354758 - USD-C 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hermann, Tomáš
  Torzo a komplexita v romantické vědě Purkyně a Palackého. Útržky a krásověda.
  [The torso and complexity in the romantic science of Purkinje and Palacky. Fragments and Aesthetics.]
  Jan Evangelista Purkyně - Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce & O duši Země a romantické vědě. Praha: Academia, 2010 - (Hermann, T.; Cílek, V.), s. 211-254. ISBN 978-80-200-1794-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: J. E. Purkinje * F. Palacky * history of sciences
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Tato kapitola analyzuje spis J. E. Purkyně "Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce" v širších kontextech jeho díla, romantické vědy a české vědy 19. století. Tematizuje jednu pozoruhodnou paralelu u dvou odlišně zaměřených velikánů té doby, fysiologa J. E. Purkyně a historika Františka Palackého. V komplexním a universálně působícím díle obou figuruje jako esence filosofických postojů rozsahem obdobné torzo: vedle Purkyněho "Útržků" Palackého "Krásověda". Obě dílka měla podobný osud, že po mnohá desetiletí byla prakticky zapomenuta a vytěsněna z povědomí, a přitom z našeho dnešního hlediska mohou shodně tvořit nejvýstižnější vstup do hodnotového světa jejich autorů a krystalickou ukázku jejich romantické vědy. Paralely, které se týkají společných východisek v kontextu vznikající německé klasické filosofie, jejich života a díla i recepce v české společnosti, jsou často nečekané a otvírají nový pohled na celou dobu obrození a její vědu.

  In this chapter is discussed the writing by Purkinje "Fragments from the Diary of Perished Naturalist" in contexts his life and work, romantic science, as well as Czech science in the 19th century; author is focused especially on remarkable parallel with the historian Frantisek Palacky and his unfinished early philosophical work "Aesthetics". Comparison of the philosophical fragments of two important personalities of Czech 19th century science, physiologist J. E. Purkinje and historian F. Palacky, shows similarities in the context of German clasical philosophy, their life and work, and reception in the Czech society. The paper is part of the collective volume.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193683