Počet záznamů: 1

Vlastní jména v „Mohylách“ Josefa Kostohryze

 1. 1.
  0354739 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Steinerová, Jana
  Vlastní jména v „Mohylách“ Josefa Kostohryze.
  [Proper Names in the Poem Mohyly (Barrows) by Josef Kostohryz.]
  Acta onomastica. Roč. 50, č. 1 (2009), s. 162-175 ISSN 1211-4413
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: literary onomastics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Mohyly jsou pravděpodobně nejznámější básní Josefa Kostohryze (1907–1987). Jedná se rovněž o jednu z jeho nejdelších básní, která disponuje širokou škálou motivů a témat, rozmanitými typy reality a časoprostorovými údaji. Využití značného množství jmen jednotlivých lidí, mytologických bytosti, míst či událostí se zde stává jednak prostředkem vytvoření ojedinělého básnického fikčního světa, jednak nástrojem jeho zpětné rekonstrukce. Tato jména rovněž poukazují na některé události básníkova vlastního života v širším kontextu dějin 20. století.

  Mohyly (Barrows) is probably the best known poem of the 20th century Czech poet Josef Kostohryz (1907–1987) – and also one of his longest, involving a large variety of motifs and themes, different levels of reality and spatiotemporal settings. The use of a wide range of names identifying various human and mythological beings, places or events provides tools for creating a very specific poetic world, as well as for its later reconstruction. The names used in the poem can also suggest some moments of the poet’s own biography in a wider context of the 20th century history.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193673