Počet záznamů: 1

Neobvyklý prvek interiérové výzdoby románské baziliky na Ostrově u Davle

 1. 1.
  0354732 - ARU-G 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Břicháček, P. - Richter, Miroslav - Sommer, Petr
  Neobvyklý prvek interiérové výzdoby románské baziliky na Ostrově u Davle.
  [Unusual component of decoration of interieur of the Romanesque basilika in Ostrov by Davle.]
  Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc.. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010 - (Studničková, M.), s. 199-207. ISBN 978-80-7422-031-9
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: monastery * architecture * decoration
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V severní chórové kapli basiliky na Ostrově u Davle byly nalezeny otisky matrice románské dlaždice. Jde zřejmě o zatím neznámý způsob výzdoby liturgického prostoru.

  In the northern choir-chappel of the basilika in Ostrov by Davle were finded imprints of the matrix of Romanesque tiles. There are perhaps testimony of till today not known kind of decoration of liturgical room.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193668