Počet záznamů: 1

Prameny poznání aneb cesty k pramenům; Příznaky světa, který minul

 1. 1.
  0354650 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kučera, Martin
  Prameny poznání aneb cesty k pramenům; Příznaky světa, který minul.
  [Sources of knowledge or the journey to the sources; Symptoms of the world that passed.]
  Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie. Roč. 64, 1-2 (2010), s. 4-10 ISSN 0036-5335
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: historical photographies * photoarchives * T. G. Masaryk
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Autor pohlíží na fotografii jako na specifickou strukturu ikonického typu. Ta je velmi exaktní, byť na náhodě založený příznak související s výpovědí o prchavých okamžicích minulosti. Sémantická hodnota prezidentského fotoarchivu je naprosto minořádná a jeho historická cena v čase poroste.

  The author considers photography a specific symbol structure of iconic type. It is very exact, although randomly based symptom - related narration about fleeting moments of the past. The semantic value of the presidential photo-archives is quite exceptional and their historical value will grow in time.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193611