Počet záznamů: 1

Ještě Masaryk a Kramář?

 1. 1.
  0354649 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kučera, Martin
  Ještě Masaryk a Kramář?.
  [Once more Masaryk and Kramář?.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 722-735 ISSN 1210-6860
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Czech politicians * T. G. Masaryk * Karel Kramář
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Ve svém příspěvku se autor pokouší teoreticky a relevantními metodami posoudit profily T. G. Masaryka a K. Kramáře jako zvláštní fenomény a určit identifikující rozdíly v jejich postojích ke světu.

  In his contribution the author attempts theoretically and with relevant methods to evaluate the profiles of T. G. Masaryk and K. Kramář as matching phenomena and to identify differences in their attitudes towards the world.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193610