Počet záznamů: 1

Československí vojenskí diplomati a ich postoj k okupácii a kolaborácii

 1. 1.
  0354629 - HIU-Y 2011 RIV CZ slo M - Část monografie knihy
  Zudová-Lešková, Zlatica
  Československí vojenskí diplomati a ich postoj k okupácii a kolaborácii.
  [Czechoslovak diplomats and their attitude to the occupation and collaboration with the Nazis.]
  Okupace, kolaborace, retribuce. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2010 - (Pejčoch, I.; Plachý, J.), s. 167-191. ISBN 978-80-7278-529-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: World War II * Military * Diplomats
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Štúdia o postojoch československých vojenských diplomatov k rozpadu Česko-Slovenska, nemeckej okupácii (14.-15. 3. 1939) a nemeckému nátlaku odovzdať úrady na znak straty štátnej suverenity a podriadenosti. Vojenskí diplomati nepodľahli panike a ďalším formám zneváženia svojho úradu, vrátane kolaborácie, a to i napriek tomu, že z nich boli po vojne obviňovaní.

  A paper on the attitudes of the Czechoslovak military diplomats to the split of Czechoslovakia, the direct German occupation (14/15 March 1939) and the German requirement that the public authorities should resign the seals to signify the loss of the state sovereignty and submission. The Czechoslovak military diplomats did not yield to panic and other forms of disparaging of their office, including open collaboration with the Nazis, although, after the war, they were often condemned of such behaviour.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193591