Počet záznamů: 1

Politika Kominterny a proces "bolševizace KSČ" (1924-1929)

 1. 1.
  0354601 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Voráček, Emil
  Politika Kominterny a proces "bolševizace KSČ" (1924-1929).
  [Policy of Comintern and a process of "bolshevization" of the Communist Party of Czechoslovakia (1924-1929).]
  České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. Praha: Historický ústav, 2010 - (Prokš, P.), s. 119-136. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, Řada C. Miscellanea, 23. ISBN 978-80-7286-165-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Policy * Comintern * History
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Cílem této práce je s využitím dosud málo známých archivních materiálů z ruských archivů prozkoumat mechanismy, nástroje a jejich proměny, které používalo vedení Kominterny, k tomu, aby v jejích sekcích, zde konkrétně v KSČ prosadila bolševizaci. Tento proces trval několik let a nebyl zcela černobílý, a přirozeně ani jednoduchý. Byl do značné míry ovlivněn měnícími se mezinárodními podmínkami, zejména světovou hospodářskou krizí a nástupem nacismu k moci v Německu.

  The aim of this study is to research the mechanism and tools, their changes, which were used by apparatus of Comintern to inforce the bolshevization in its sections, in this case in the Communist party of Czechoslovakia. Athos used until not knowned archiv sources from the russian archives. The process of bolshevization of the CP of Czechoslovakia was not fully black and white, and naturally not simply. It was influenced in the certain size by the changing international conditions, especially by the world economic crisis.and dominy of nacism to the power in Germany.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193570