Počet záznamů: 1

Ivan Málek a vědní politika 1952-1989 aneb Jediný opravdový komunista?

 1. 1.
  0354523 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Franc, Martin
  Ivan Málek a vědní politika 1952-1989 aneb Jediný opravdový komunista?.
  [Ivan Málek and Scientific Policy 1952-1988 or Only True Communist?.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. 389 s. Práce z Archivu Akademie věd, B 20. ISBN 978-80-86495-68-2
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800770701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Málek, Ivan * Czechoslovak Academy of Sciences * science policy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Dílo je věnováno významné osobnosti československého vědeckého života, akademika Ivana Málka, mikrobiologa a organizátora vědeckého dění. Jeho život byl spojen s vědní politikou v Československu zvláště v 50. a 60. letech 20. století. Málek řídil Ústřední ústav biologický, jeden ze základních kamenů nové Československé akademie věd (ČSAV) a byl i členem Vládní komise pro vybudování ČSAV. Na konci 50. let se stal místopředsedou ČSAV a jeho prominentní pozice byla podtržena zvolením za člena ÚV KSČ v roce 1962. Okupaci Československa v srpnu 1968 jasně odmítl a na svém stanovisku setrval i v dalších letech. Pro své postoje v letech 1968-1969 byl postupně zbaven všech svých funkcí a vyloučen z KSČ. V roce 1975 napsal dopis Prezídiu ČSAV ostře kritizující tehdejší vědní politiku. Dopis byl později publikován v exilovém časopisu Listy.

  This work is aimed at distinguished personality of Czechoslovak scientific life, academician Ivan Málek, microbiologist and organizer. His life was joined with scientific policy in Czechoslovakia especially in 1950s and 1960s. He directed Central Institute of Biology, one of the foundation stones for the new Czechoslovak Academy of Sciences, and he became a member of the Government commission for the establishment of CSAS. At the end of 1950s Ivan Málek became CSAS vicepresident and his prominent position was underpinned by his election as a member of the Communist Party Central Committee in 1962. After occupation of Czechoslovakia in August 1968, he adopted very clear position and condemned it. Málek was gradually relieved of all his positions for his views in 1968-1969 and then expelled from the Communist Party. In 1975 he wrote a letter to the CSAS Presidium sharply criticizing current scientific policy. The letter was published in emigrant journal Listy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193507