Počet záznamů: 1

Hryzec vodní versus ovocné výsadby

 1. 1.
  0354492 - UBO-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Heroldová, Marta - Zejda, Jan
  Hryzec vodní versus ovocné výsadby.
  [Arvicola amphibius – pest species in orchards.]
  Zahradnictví. Roč. 2010, č. 3 (2010), s. 16-17 ISSN 1213-7596
  Grant CEP: GA MZe QH72075
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: water vole * pest species * tree plantations
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví
  http://zahradaweb.cz/hryzec-vodni-versus-ovocne-vysadby/

  Hryzec (Arvicola sp.) je hlodavec, který způsobuje škody v zemědělství, sadařství ale také v lesnictví. Hryzec vodní je rozšířen v nížinách, v místech s vyšší hladinou spodní vody, hryzec zemní je znám především z horských luk. Hryzci, a to především hryzec vodní, škodí na mladých dřevinách a na kořenové zelenině, cibulovinách a okopaninách. Škody na dřevinách vznikají nejčastěji do tří let po výsadbě stromku (60% případů). U stromků více než 7 let po výsadbě jsou již škody méně časté (5% případů). S ohledem na způsob hospodaření se škody vyskytují častěji na zatravněných pozemcích. Škody vznikají především v zimě. Hryzec v tu dobu konzumuje zásoby a zároveň ohryzává kořeny dřevin. Z kořenu tak na jaře často zbude jen zašpičatělý kolík. V letním období škodí podobně jako hraboš polní. Jako prevence před poškozením dřevin se doporučuje sázení do drátěných košů.

  Water vole (Arvicola sp.) is known to be pest species in agriculture, orchards and also the forestry. Arvicola amphibius is mostly in lowland country in habitats with high level of ground water. Arvicola amphibius is known from mountain localities. Both these species damage young trees by gnawing of bark on the roods. The most frequent damage was found on trees three years after planting (60% of cases). In older trees (more than 7 years after planting) damage is lower (3%). Trees are damaged mostly during the winter. In other seasons damage is similar to that of the common vole. As a damage prevention, the tree planting into the wire basket is the mostly recommended.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193481