Počet záznamů: 1

Vytváření televizních zpráv: pracovní postupy v systému žánrových norem

 1. 1.
  0354458 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kaderka, Petr - Havlík, Martin
  Vytváření televizních zpráv: pracovní postupy v systému žánrových norem.
  [Making Television News: Work Practices in the System of Genre Norms.]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 4 (2010), s. 537-567 ISSN 0038-0288
  Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028; GA AV ČR KJB900610701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: television news * communicative genre * work practice
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Impakt faktor: 0.389, rok: 2010

  Autoři stati zkoumají produkci televizních zpráv ve veřejnoprávní České televizi. Cílem studie je porozumět tomu, jak reportéři spolu s kolegy „dělají zprávu“. Etnometodologicky poučená etnografie je využita jako metoda výzkumu dělby a organizace práce a každodenních rutinních praktik televizních pracovníků. Autoři stati ukazují, že profesionální systém relevancí tvůrců zpráv je strukturován sociálně utvářenými a sdílenými znalostmi žánrových vlastností televizních zpráv.

  The authors examine the production of television news by a public service broadcaster, Czech Television. The aim is to understand the way in which reporters and their colleagues ‘make the news’. Ethnomethodologically informed ethnography is used to analyse cooperation among TV professionals and make visible the everyday routine practices with which they perform their tasks. It is argued that the professional system of relevances of newsmakers is structured by socially established and shared knowledge of the genre specifics of television news reports.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193455