Počet záznamů: 1

Obraz převráceného světa. K úvahám Petra Chelčického o společnosti

 1. 1.
  0354452 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Boubín, Jaroslav
  Obraz převráceného světa. K úvahám Petra Chelčického o společnosti.
  [An Image of the World Turned Upside Down. Peter Chelčický´s Reflections on Society.]
  Český časopis historický. Roč. 108, č. 4 (2010), s. 593-614 ISSN 0862-6111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Medieval society * Hussite movement * Petr Chelčický
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek je věnován sociálním koncepcím husitského myslitele Petra Chelčického (nar. kolem 1380 - zemřel před 1460). Studie se rovněž zabývá otázkou, jak jeho představa převráceného světa ovlivnila jazyk a slovní zásobu Chelčického spisů.

  The article is devoted to social concepts of the Hussite thinker Peter Chelčický´s (b. around 1380 - d. before 1460). The study also deals with the issue of how his notion of a world turned upside down influenced the language and vocabulary of Chelčický´s writings.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193450