Počet záznamů: 1

Možnosti výroby vodíku biologickými procesy

 1. 1.
  0354434 - USMH-B 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bičáková, Olga
  Možnosti výroby vodíku biologickými procesy.
  [The possibilities of hydrogen production by biological processes.]
  Paliva. Roč. 2, č. 4 (2010), s. 102-113 ISSN 1804-2058
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: hydrogen * biomass * biological processes
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  http://paliva.vscht.cz/data/clanky/29_moznosti_vyroby_vodiku_biologickymi_procesy.pdf http://paliva.vscht.cz/data/clanky/29_moznosti_vyroby_vodiku_biologickymi_procesy.pdf

  Tento článek se zabývá možnostmi získávání vodíku z obnovitelných zdrojů biologickými metodami. Porovnává jejich účinnosti s metodami konvenčními.

  This article deals with of possibilities obtaining of the hydrogen from the renewable sources by biological methods. The article comparisons their effectiveness with the conventional methods.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193435