Počet záznamů: 1

Význam slova "metafyzika" u Kanta

 1. 1.
  0354365 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Chotaš, Jiří
  Význam slova "metafyzika" u Kanta.
  [The Meaning of "metaphysics" for Kant.]
  Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století. Praha: Filosofia, 2009, s. 29-48. ISBN 978-80-7007-327-8
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/09/1847
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: metaphysics * critique * Immanuel Kant
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Autor tvrdí, že Kant v "Kritice čistého rozumu" používá slovo "metafyzika" ve třech různých významech. Ve svém nejširším významu je metafyzika identická se "systémem filosofie". V užším významu je metafyzika definována vzhledem k předmětům, které zkoumá, tj. morálku a přírodu. Ve svém nejužším významu "metafyzika" znamená pouze metafyziku přírody. Kantovo pojetí metafyziky je komplexní a nevyčerpává se jejím popisem v "Prolegomenech".

  The author argues that in his Critique of Pure Reason Kant uses uses the word "metaphysics" in three different, though related, senses. At its broadest metaphysics is identified with the "system of philosophy". More narrowly, it is defined through the "object" it studies, viz. "morality" and "nature". In its narrowest sense metaphysics is limited to philosophical account of nature only.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193380