Počet záznamů: 1

Kant a kritika metafyziky

 1. 1.
  0354362 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Chotaš, Jiří
  Kant a kritika metafyziky.
  [Kant and the Critique of Metaphysics.]
  Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století. Praha: Filosofia, 2009, s. 23-28. ISBN 978-80-7007-327-8
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/09/1847
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: critique * metaphysics * Immanuel Kant
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  V úvodu do sekce je načrtnuto její téma a obsah jednotlivých příspěvků. Kant zformuloval pozoruhodnou kritiku racionalistické metafyziky. Kromě toho dal metafyzice nový význam, pro který se vžilo označení "Kopernikánská revoluce". A v neposlední řadě dal metafyzice vědecký základ. Všechny tyto aspekty hrály ústřední roli v diskusi o metafyzice ve filosofii 20. století.

  The "Introduction" to the section sketches the objective of the section as a whole and of the individual contributions. Kant developed a powerful critique of the rationalistic metaphysics. Furthermore, he founded a new understanding of metaphysics, which came to be termed "a Copernican revolution". Lastly, he gave metaphysics a scientific foundation. All these aspects played a central role in the discussion about metaphysics in the philosophy of 20th Century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193378