Počet záznamů: 1

Descartova ontologie mentální representace a otázka Suárezova vlivu

 1. 1.
  0354356 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Palkoska, Jan
  Descartova ontologie mentální representace a otázka Suárezova vlivu.
  [The Ontology of Mental Representation in Descartes and the Problem of Suárez's Influence.]
  Studia Neoaristotelica. Roč. 7, č. 1 (2010), s. 28-48 ISSN 1214-8407
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Descartes * Suárez * mental representation * ontology * idea
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Cílem článku je kriticky prověřit rozšířenou domněnku, podle níž byl Descartes v jistých aspektech svého myšlení ovlivněn Suárezovými "Metafyzickými disputacemi". Jako vodítko slouží přístup obou filosofů k problematice ontologického pozadí representativních aktů konečné mysli.

  The aim of the article is to critically assess the widespread surmise according to which Descartes was in certain aspects of his thought influenced by Suárez's "Metaphysical Disputations". This question is addressed with regard to the problem of ontological background of the representational acts of a finite mind.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193374