Počet záznamů: 1

Srbští studenti na pražské konzervatoři v období 1918-1938

 1. 1.
  0354318 - UEF-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bajgarová, Jitka - Šebesta, J.
  Srbští studenti na pražské konzervatoři v období 1918-1938.
  [Serbian students at the Prague conservatory 1918-1938.]
  Hudební věda. Roč. 47, 2-3 (2010), s. 231-266 ISSN 0018-7003
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: music schools * Prague conservatory * Czech-Serbian contacts
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studium hudby a hudební aktivity srbských studentů v Praze mezi dvěma světovými válkami, zvláště studentů kompozice u skladatelů Josefa Suka, Vítězslava Nováka a Aloise Háby na pražské konzervatoři

  Music studies and music activities of Serbian students in Prague between the two Wars, especially students of composition with composers Josef Suk, Vítězslav Novák and Alois Hába at the Prague conservatory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006260