Počet záznamů: 1

Osvícenská "náprava" náboženského života a její limity

 1. 1.
  0354279 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mikulec, Jiří
  Osvícenská "náprava" náboženského života a její limity.
  [The Enlightened “Remedy” of Religious Life and its Limitations.]
  Historie - Otázky - Problémy. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 189-197 ISSN 1804-1132
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Religious life * Baroque piety * Enlightened catholicism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Autor sleduje hlavní rysy negativního vztahu osvícenského katolicismu k vnějším projevům tradiční barokní zbožnosti v českých zemích. Zabývá se praktickými dopady josefínských opatření na náboženský život, uvádí konkrétní reformy, jež se dotkly věřících. Konstatuje, že osvícenské reformy měly svá omezení, která snižovala jejich účinnost.

  The author traces the principal characteristics of the negative approach of enlightened Catholicism towards outward demonstrations of traditional Baroque piety in the Czech lands. He deals with the practical implications of Joseph’s moves regarding religious life and the introduction of specific reforms that affected the believers. The enlightened reform had certain limitations, which lessened its potency.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193320