Počet záznamů: 1

Způsob dopování diamantu přenosem náboje z organických barviv

 1. 1.
  0354268 - FZU-D 2013 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Rezek, Bohuslav - Čermák, Jan - Kromka, Alexander
  Způsob dopování diamantu přenosem náboje z organických barviv.
  [Method of doping diamond using charge transfer from organic dyes.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha 8,CZ. Datum udělení patentu: 03.03.2010. Číslo patentu: 301547
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06040; GA AV ČR KAN400100701; GA MŠk LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: diamon * organic dyes * polypyrrole * transfer doping * optolelectronics
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301547.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301547.pdf

  Způsob dopování diamantu přenosem náboje z organických barviv je charakteristický tím, že se na diamant kovalentně naváže organické barvivo a toto barvivo se vystaví světelnému záření. Kovalentní vazba se může vytvořit elektrochemickou oxidací organického barviva z roztoku tak, že vodíkem zakončený diamant slouží jako anoda v roztoku. Tento proces je možné i lokalizovat tak, že vodíkem zakončená oblast na diamantu je prostorově vymezena pomocí izolující masky nebo pomocí oxidace. Diamant lze použít přírodní nebo syntetický na libovolné podložce. Koncentrace příměsí v diamantu není omezena.

  Way of doping diamond by a charge transfer from organic dyes is specific by the procedure that an organic dye is covalently bound to the diamond and this dye is irradiated by light. The covalent bond can be created by electrochemical oxidation of organic dye from solution so that hydrogen-terminated diamond is used as anode in the solution. This process can be localized in the way that the hydrogen-terminated region is spatially confined by an insulating mask or by surface oxidation. Diamond can be natural or synthetic on arbitrary substrate. Concentration of dopants in diamond is not limited.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193309