Počet záznamů: 1

Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy

 1. 1.
  0354232 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hladký, Ladislav - Blažek, David - Hradečný, Pavel - Chrobák, Tomáš - Kouba, M. - Kučera, P. - Kuděla, J. - Penčev, V. - Ljuca, A. - Pikal, K. - Rychlík, Jan - Stehlík, P. - Šisler, F. - Šístek, František - Tejchman, Miroslav - Tsivos, K. - Hrabcová, J.
  Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy.
  [Relations between Czechs and the Nations and Countries of Southeastern Europe.]
  Praha: Historický ústav, 2010. 367 s. Práce Historického ústavu AV ČR, 32. ISBN 978-80-7286-171-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510; CEZ:AV0Z70900502; CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Czechs * Southeastern Europe * history of munual relations
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kolektivní monografie přináší v 15 dílčích studiích historický přehled vývoje vztahů Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy od středověku do současnosti. V rámci české historiografie představuje tato kniha první pokus o komplexní zachycení nejenom tradičně reflektovaných kontaktů Čechů se slovanskými zeměmi jihovýchodní Evropy (Slovinskem, Chorvatskem, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou, Makedonií, Bulharskem), ale i vztahů s neslovanskými státy tohoto regionu (Rumunskem, Moldavskem, Albánií, Kosovem, Kyprem a Tureckem).

  The collective monograph consisting of 15 studies presents a historical overview of the development of relations between Czechs and the nations and countries of Southeastern Europe from the Middle Ages to the present day. Within Czech historiography it is the first attempt at a comprehensive description of not only traditionally reflected relations of Czechs with the Slavonic countries of Southeastern Europe (Slovenia, Croatia, Bosnia and Hercegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, Bulgaria), but also of relations with the non-Slavonic countries of the region (Romania, Moldova, Albania, Kosovo, Greece, Cyprus and Turkey).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193281