Počet záznamů: 1

Czechosłowacko-Polski Klub w Brnie (1925–1939)

 1. 1.
  0354223 - HIU-Y 2011 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Baron, Roman
  Czechosłowacko-Polski Klub w Brnie (1925–1939).
  [The Czechoslovak-Polish Club in Brno (1925–1939).]
  Na obrzeżach polityki. Część ósma. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2010 - (Kosman, M.), s. 99-118. ISBN 978-83-60677-91-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Czechoslovak-Polish reciprocity * Czechoslovak-Polish relations * associations * Brno
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Temat wzajemności czechosłowacko-polskiej nie wzbudzał dotąd szerszego zainteresowania badaczy. Studium zostało poświęcone temu fenomenowi na przykładzie Czechosłowacko-Polskiego. Klubu w Brnie. Klub stawiał sobie za cel nawiązywanie i pielęgnowanie przyjacielskich kontaktów czechosłowacko-polskich a także zaznajamianie się z polską kulturą. Wartościowa baza członkowska, wsparcie przedstawicieli miasta Brna, Uniwersytetu im. Masaryka oraz oficjalnych czynników w Pradze i Warszawie umożliwiały skuteczną realizację wytyczonego celu. Stopniowe pogarszanie się międzypaństwowych stosunków czechosłowacko-polskich od roku 1934 co prawda nie doprowadziło do zaniechania różnorodnej działalności towarzystwa, lecz podążanie pod prąd polityki okazało się niełatwym zadaniem nawet dla wypróbowanych brneńskich polonofilów. Okupacja niemiecka w latach II wojny światowej oznaczała już faktyczny kres Czechosłowacko-Polskiego Klubu w Brnie.

  The subject of Czechoslovak-Polish reciprocity has, until now, not received very much attention from researchers. This study examines the phenomenon using the Czechoslovak-Polish Club in Brno as an example. The Club set as its goals the establishment and cultivation of friendly Czechoslovak-Polish relations and acquainting members with Polish culture. A high-quality member base, the support of representatives of the city of Brno, of Masaryk University, and of official places in Prague and Warsaw made it possible to successfully fulfill the goals they had set. Although the gradual worsening in Czechoslovak-Polish state relations starting in 1934 did not directly bring about the end of the club's manifold activities, going against the political current proved to be a difficult task even for the tried-and-true Polonophiles of Brno. The German occupation during the years of the Second World War then represented the definitive demise of the Czechoslovak-Polish Club in Brno.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193274