Počet záznamů: 1

Petr z Aspeltu jako stavebník v Praze a ve svém arcibiskupství

 1. 1.
  0354207 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Benešovská, Klára
  Petr z Aspeltu jako stavebník v Praze a ve svém arcibiskupství.
  [Peter of Aspelt as a patron in Prague and in his archiepiscopate.]
  Královský sňatek Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha: Gallery, 2010 - (Benešovská, K.), s. 398-403. ISBN 978-80-86990-55-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Peter of Aspelt * Mainz Unsere Liebfrauenkirche * Prague, Stone Bell House
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Arcibiskup mohučský Petr z Aspeltu je zvažován jako iniciátor dostavby a výzdoby domu U kamenného zvonu pro královské manžele. Architektura fasády domu je v mnoha ohledech blízká dílům, za nimiž stál jako objednavatel či donátor v posledních letech svého života ve své arcidiecézi (mistr Heinrich z Prahy byl angažován pro dostavbu kolegiátního kostela P. Marie v Mohuči).

  Peter of Aspelt, archbishop of Mainz, was probably a patron of the last phase of the construction and decoration of the Prague’s Stone Bell House as a royal residence, which architecture and decoration could be seen in the context of the art sponsored or comissioned by him in his archiepiscopate before his death (magister Henry of Prague was payed by chapter for the final construction of the collegiat church in Mainz - Liebfrauenkirche).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193258