Počet záznamů: 1

Svatba Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny ve Špýru

 1. 1.
  0354199 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Benešovská, Klára
  Svatba Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny ve Špýru.
  [The Wedding of John of Luxembourg and Elisabeth Premyslid in Speyer.]
  Královský sňatek Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha: Gallery, 2010 - (Benešovská, K.), s. 28-35. ISBN 978-80-86990-55-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: John of Luxembourg * Elisabeth Premyslid * Speyer August, 31 and September, 1th 1310
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Vizuální přiblížení událostí před svatbou a během svatby na základě líčení Petra Žitavského a dobových reálií.

  Visiual approach of the events before and during the marriage in Speyer, based on the description of Petr of Zittau and the contemporary milieu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193250