Počet záznamů: 1

Proč jdou věci „šejdrem“? (K etymologii slova „šejdrem“ na základě dokladů z češtiny doby střední)

 1. 1.
  0354107 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rysová, Kateřina
  Proč jdou věci „šejdrem“? (K etymologii slova „šejdrem“ na základě dokladů z češtiny doby střední).
  [Why do Things Go Awry? (On Etymology of the Word "Šejdrem" with Using Vocabulary of the Middle Czech).]
  Naše řeč. Roč. 93, 4/5 (2010), s. 266-269 ISSN 0027-8203
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS900610505; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: etymology * language development
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Na základě analýzy materiálu starší češtiny se odvozuje dnešní podoba lexému šejdrem ze staršího šnejdrem.

  On the basis of the analysis of the Older Czech material, the present form of the lexeme šejdrem is derived from the older form šnejdrem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193184