Počet záznamů: 1

Československá diplomacie v únoru a v březnu 1948. Příspěvek k mezinárodním aspektům komunistického převratu a destrukci československých demokratických elit stalinistickým režimem

 1. 1.
  0354102 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dejmek, Jindřich
  Československá diplomacie v únoru a v březnu 1948. Příspěvek k mezinárodním aspektům komunistického převratu a destrukci československých demokratických elit stalinistickým režimem.
  [Czechoslovak Diplomacy in February and March 1948. A contribution on International Aspects of Communist Coup d´État and the Destruction of Czech and Slovak democratic Elites by the Stalinist Regime.]
  Český časopis historický. Roč. 108, č. 1 (2010), s. 70-114 ISSN 0862-6111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Czechoslovak diplomacy * Democratic elites * Communist Coup d´État
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá strukturou a (ne)činností československé diplomacie během dnů komunistického převratu v únoru 1948, mezinárodními aspekty komunistického převratu a destrukcí československých demokratických elit.

  Study outlines the structure and (non)activity of Czechoslovak Diplomacy during the days of Communist coup d´etat in February 1948, international aspects of Communist Coup d´État and the Destruction of Czechoslovak democratic Elites.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193179