Počet záznamů: 1

Cyklická plasticita a únavová životnost izotermicky zušlechtěných LKG legovaných niklem

 1. 1.
  0354094 - UFM-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tesařová, H. - Petrenec, Martin - Beran, Přemysl - Šmíd, Miroslav - Musilová, I.
  Cyklická plasticita a únavová životnost izotermicky zušlechtěných LKG legovaných niklem.
  [Cyclic plasticity and fatigue life of nickel alloyed ADI.]
  Slévárenství. Roč. 58, 3-4 (2010), s. 90-94 ISSN 0037-6825
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100480704
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: spheroidal iron * alloying * plasticity * fatigue strength
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  Cílem tohoto příspěvku je studium nízkocyklové únavové odolnosti ADI litiny legované 0,54% a 2,75% niklu, zejména pak získání údajů o cyklické napěťově-deformační odezvě, stanovení křivek únavové životnosti a dokumentace míst iniciace únavových trhlin v relaci ke změnaím množství stabilizovaného austenitu.

  Two nickel alloyed ADI were tested on low cycle fatigue in constant total strain regime with the aim of comparing their cyclic plasticity and fatigue life with regard to a degree of their alloying with nickel
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193172