Počet záznamů: 1

Zahraniční politika Česko-Slovenska mezi Mnichovem a německou okupací českých zemí (říjen 1938 – březen 1939)

 1. 1.
  0354077 - HIU-Y 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Dejmek, Jindřich
  Zahraniční politika Česko-Slovenska mezi Mnichovem a německou okupací českých zemí (říjen 1938 – březen 1939).
  [Foreign Policy of Czecho-Slovakia between Munich and the German Occupation of Czech Lands (1938-1939).]
  Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava: Veda, 2010 - (Bystrický, V.), s. 16-33. ISBN 978-80-224-1150-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: foreign policy * 1938-1939 * Czecho-Slovak Government
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá zahraničně politickou aktivitou československé vlády po mnichovské konferenci, hlavně snahami o mezinárodní záruky pro okleštěnou republiku.

  Paper, concerning foreign political activities of Czecho-Slovak Government after Munich conference, foremost its efforts of new international guarantee of curtailed Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193156