Počet záznamů: 1

Codex Cusanus 207

 1. 1.
  0354058 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Panušková, Lenka
  Codex Cusanus 207.
  [Codex Cusanus 207.]
  Královský sňatek Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha: Gallery, 2010 - (Benešovská, K.), s. 326-337. ISBN 978-80-86990-55-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: astronomy * astrology * Michael Scot
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Heslo popisuje astronomicko-astrologický kodex Cus. 207 ze sbírky Mikuláše Kusánského, o kterém se předpokládá, že vznikl na pražském královském dvoře Václava II. (1278–1305). Kromě vyjmenování a krátké definici jednotlivých spisů v kodexu se autorka přiklání k spíše obecnější středoevropské provenienci a současně navrhuje datovat kodex do doby mezi lety 1310–1370.

  This entry desbribes the astronomical-astrological codex Cus. 207, which belongs to the collection owned by Nicolas of Cues. There is a premise the manuscript was made on the court of Wenzeslaus II (1278–1305). Except a brief enumeration of included tracts the author inclines to believe in a general Central European provenance and at the same time she suggests to date its origins into the period between 1310–1370.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193141