Počet záznamů: 1

Pasarela, paserela

 1. 1.
  0354054 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šimandl, Josef
  Pasarela, paserela.
  [Czech loan words pasarela, paserela.]
  Naše řeč. Roč. 93, č. 3 (2010), s. 158-161 ISSN 0027-8203
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: loan words * possible meanings * form adaptation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek rozebírá význam, úzus a původ českých přejatých slov pasarela, paserela. Některé významy jsou doložené po řadu let; nejnověji se v souvislosti s Lisabonskou smlouvou objevil údajný význam „přechodné ustanovení“.

  This article discusses the meaning, use, and origin of the Czech loan words pasarela, paserela. Some meanings are attested several years; recently, the meaning „bridging clause“ appeared in connection with the Treaty of Lisbon.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193139