Počet záznamů: 1

Idea sekularyzmu w kontekście cywilizacji islamu

 1. 1.
  0354040 - OU-W 2011 RIV PL pol J - Článek v odborném periodiku
  Mendel, Miloš
  Idea sekularyzmu w kontekście cywilizacji islamu.
  [The Idea of Secularism within the Context of Islamic Civilization.]
  Krakowskie Studia Międzynarodowe. Roč. 7, č. 1 (2010), s. 109-120 ISSN 1733-2680
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: secularism * Islam * Islamic reformism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Sekularyzm to ważne pojęcie w historiozofii, naukach politycznych i religioznawstwie. Wydaje się, że pojęciu temu nie poświęca się wystarczającej uwagi w badaniach nad współczesnymi cywilizacjami i systemami religijnymi. Przegląd wybranych publikacji pozwala stwierdzić, że debata o sekularyźmie może łatwo zostać obciążona cywilizacyjnym dziedzictwem lub ideologiczną orientacją uczestników debaty. Tendencja ta ujawnia się zwłaszcza przy porównywaniu procesów sekularyzacyjnych oraz samego pojęcia sekularyzmu w różnych w różnych kręgach cywilizacyjnych i wyznaniach religijnych. Z perspektywy historycznej sekularyzm jest zjawiskiem rdzennie europejskim, odnoszącym się przy tym nie do całej Europy, a jedynie jej części zachodniej, środkowej i północnej, inaczej mówiąc, do strefy oddziaływania protestantyzmu, a dopiero potem – katolicyzmu

  The article examines the fact, that secularism is a historical trend of modern history, which can be hardly applied or traced in all civilizations of the world and all religious systems. The author explains the principle, that secularism is a specifically European or Western kind of social and ideological development and demonstrates on the Islamie civilization, how problematic are secularist tendencies in the Islamic social and political context
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193128